ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Nizina sartowicko-nowska
Górna Grupa
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia

gm. Dragacz, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie

(Gruppe - 1533, Grub -1604, Grupski folwark -1682, Gruppa utraque -1669, Ober Gruppe -XIX w.)

Grupa była dużym majątkiem szlacheckim, pozostając w rękach jednej rodziny, (XVI w. Kopickich, XVII, XVIII Konarskich) przekształciła się z czasem w 3 osobne miejscowości: Górna Grupa, Dolna Grupa i Grupa, związane jednak zawsze z osobą jednego właściciela.
Holendrzy osiedli we wsi przed 1599 r. W 1676 r. wieś należała ona do Sebastiana Czapskiego, później jako część dóbr Grupa w posiadaniu Konarskich. W 1669 r. posiadała 243 morgi, a wśród mieszkańców znajdował się szewc. W 1676 wieś wraz z folwarkiem Grupa, młynem, Dolną Grupą i Fletnowem liczyła 235 mieszkańców. Na przełomie XVII i XVIII w., wieś należała do parafii Bzowo. W 1719 r. i 1734 r. kontrakt dzierżawny dla wsi wystawia Stanisław Konarski.
W zaborze pruskim wieś znajdowała się w powiecie świeckim, Rejencji Kwidzyńskiej, wchodząc w skład parafii katolickiej Bzowo. W 1773 r. we wsi znajdowało się 27 gospodarstw z 137 mieszkańcami, w tym 14 kmieci i 1 rzemieślnik. W 1799 r. wieś należy do Friedricha Ernsta Horna. W 1854 r., we wsi założono parafię ewangelicką z kościołem zbudowanym w 1863 r. W południowo-zachodniej części wsi znajdowało się osiedle Karolina. W 1880 r. osada posiadała 2023 mórg, budynków 54, domów mieszkalnych 33, katolików 26, ewangelików 203.

Wieś rzędowa z widocznym założeniem folwarcznym usytuowana ok. 8 km od lewego brzegu Wisły, w północno-wschodniej części powiatu świeckiego. Główna droga, będąca szosą w kierunku Gdańska, przebiega na osi północ-południe


Zabytki we wsi: kościół p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, murowany, modernistyczny z lat 20. XX w., założenie folwarczno-parkowe oraz jedna drewniana zagroda.

Nr 54 - dom zbudowany w 3 ćw. XIX w., usytuowany kalenicą do drogi biegnącej równolegle do szosy A1, w północno - wschodniej części wsi. Budynek mieszkalny niepołączony z pomieszczeniami gospodarczymi. Układ zagrody rozproszony.
Budynek na rzucie prostokąta, dwutraktowy z sienią w trakcie wschodnim. Kuchnia w części zachodniej. Na osi środkowej zachowana czarna kuchnia. Drzwi wejściowe w elewacji wschodniej i zachodniej. Poddasze o charakterze mieszkalno-użytkowym. Dom parterowy ze ścianką kolankową, niepodpiwniczony. Przykryty dachem dwuspadowym. Elewacja północna dwuosiowa, niesymetryczna. Elewacja południowa dwuosiowa, symetryczna. Elewacja wschodnia i zachodnia trójosiowa, niesymetryczna.
Posadowiony na podmurówce kamienno-ceglanej, drewniany w konstrukcji wieńcowej. Ściana północna w konstrukcji sumikowo-łątkowej. Podłogi drewniane, w kuchni cementowa. Strop drewniany, podbity deskami. Ścianka kolankowa w konstrukcji wieńcowej. Więźba dachowa jętkowa. Dach pokryty eternitem. Okna drewniane, ościeżnicowe, dwudzielne, dwupoziomowe. Drzwi drewniane, ramowo-płycinowe, jednoskrzydłowe. Piec kaflowy. Schody drewniane, jednobiegowe, proste.

    
SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 874; H. Maercker, Eine polnische Starostei und ein preussischer Landrathkreis. Geschichte des Schwetzer Kreises 1466-1873, "Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtvereins", H. 17-19, Danzig 1886-1888, s. 206-7; Słownik geograficzny Państwa Polskiego i ziem historycznie z Polską związanych,, red. S. Arnold, 1937, s. 1691; K. Ciesielska,, Osadnictwo "olęderskie" w Prusach Królewskich na Kujawach w świetle kontraktów osadniczych, "Studia i Materiały z dziejów Wielkopolski i Pomorza", t. 4, 1958, s. 223; K. Mikulski, Osadnictwo wiejskie woj. Pomorskiego od poł XVI do końca XVII wieku, Rocznik TNT, R. 86, Toruń 1994, z. 2, s. 175; Katalog zabytków województwa bydgoskiego, oprac. K. Parucka, E. Raczyńska-Mąkowska, Bydgoszcz 1997, s. 55; P. J. Klassen, Ojczyzna dla przybyszów, Wprowadzenie do historii mennonitów w Polsce i Prusach, Warszawa 2002, s. 42;(1604) Mikulski K., Zarys dziejów osadnictwa olęderskiego w Polsce, "Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu", Bydgoszcz 1996, z. 1, s. 107.
SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 874; H. Maercker, Eine polnische Starostei und ein preussischer Landrathkreis. Geschichte des Schwetzer Kreises 1466-1873, "Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtvereins", H. 17-19, Danzig 1886-1888, s. 206-7; Słownik geograficzny Państwa Polskiego i ziem historycznie z Polską związanych,, red. S. Arnold, 1937, s. 1691; K. Ciesielska,, Osadnictwo "olęderskie" w Prusach Królewskich na Kujawach w świetle kontraktów osadniczych, "Studia i Materiały z dziejów Wielkopolski i Pomorza", t. 4, 1958, s. 223; K. Mikulski, Osadnictwo wiejskie woj. Pomorskiego od poł XVI do końca XVII wieku, Rocznik TNT, R. 86, Toruń 1994, z. 2, s. 175; Katalog zabytków województwa bydgoskiego, oprac. K. Parucka, E. Raczyńska-Mąkowska, Bydgoszcz 1997, s. 55; P. J. Klassen, Ojczyzna dla przybyszów, Wprowadzenie do historii mennonitów w Polsce i Prusach, Warszawa 2002, s. 42;(1604) Mikulski K., Zarys dziejów osadnictwa olęderskiego w Polsce, "Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu", Bydgoszcz 1996, z. 1, s. 107.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl