ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
TROPY (TROPSY)
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Elbląg, pow. elbląski, woj. warmińsko - mazurskie

Streckffus (Gotha), Streckfuss (Endersch Schrötter)

Powstanie wsi Tropy związane jest z osadzeniem tu rybaków w okresie między 1410 a 1454 r. mieścił się tu urząd Rybickiego, który po wojnie 13 letniej przejął Elbląg, Był to teren podmokły który zaczęto osuszać przy pomocy osadników holenderskich. W 1885 r. wieś liczyła 61 domów, 386 mieszkańców, W 1925 r. żyło na 1362 ha 344 mieszkańców

Układ przestrzenny wsi - ulicówka wodna.

Kkrajobraz kulturowy niemal nie zniekształcony przez współczesność (tylko 2 nowe budynki) zachowany układ przestrzenny wsi z cmentarzem (mennonickim?) w zach. części, brukowaną drogą po grobli w płd. części, lipowo - jesionową aleją, rozłogiem pól, siecią rowów melioracyjnych, starodrzewem przydomowym, natomiast gwałtownie znika historyczna zabudowa, głównie domy podcieniowe, których w których. 80 - tych było 5, obecnie 3 i gospodarcze;

Nr 20 zagroda holenderska w układzie wzdłużnym, o wspólnym dachu z oborą (stodoła nie zachowana w 1970 r.); dom z 1741 r. dla właściciela o inicjałach CW przez cieślę o inicjałach CR, dom drewniany, zrębowy, otynkowany, więźba dachowa krokwiowo - jętkowa, wsparta wtórnie stolcami; dach kryty trzciną z oknem powiekowym we wsch. połaci.
Plan dwutraktowy, o szerszym trakcie płd., z wielką izba w płd. zach. narożniku, czarna kuchnia w trakcie wielkiej izby, wtórnie przedzieloną sienią zbliżoną pierwotnie do litery C. Elewacja szczytowa: 2 - osiowa. Elewacja płd. -5 osiowa, z wejściem na 2 osi od wsch. Obora ryglowa, oszalowana pionowo. Stan zachowania - bardzo zły.

Nr 27 - zagroda holenderska w układzie wzdłużnym, o wspólnym dachu z oborą (stodoła nie zachowana w 1970 r.); dom z 1768 r. dla właściciela o inicjałach CK przez cieślę o inicjałach DH, dom podcieniowy, drewniany, zrębowy, węgły przesłonięte deskami, otynkowany, ryglowy, oszalowany podcień wsparty na 5 słupach i ściance ryglowej; więźba dachowa krokwiowo - jętkowa, dach kryty trzciną. Rzut domu trapezowy, nieregularny, z wielką izba w płd. zach. narożniku, czarna kuchnia pośrodku, o dwóch rozdzielnych sieniach - niewielkiej kwadratowej podcieniowej i dużej gospodarczej ze schodami przy ścianie obory. Elewacja szczytowa: 1 - osiowa. Elewacja zach.. -5 osiowa, z podcieniem na 3 osiach płn. wejściem na 2 osi od wsch. Obora w dolnej części murowana, wyżej słupowa, oszalowana pionowo, wyryzalitowana w kierunku wsch., stodoła słupowo - ryglowa, oszalowana pionowo, o jednym boisku, sąsieku i zapolu. Stan zachowania - ruina.
Nr 17 - zagroda holenderska w układzie wzdłużnym, (budynki gospodarcze zastąpione współczesnym);. dom podcieniowy z k. XVIII w, drewniany, sumikowo -łątkowy, otynkowany, ryglowy, oszalowany podcień wsparty na 4 słupach i ściance ryglowej; więźba dachowa krokwiowo - jętkowa, dach kryty trzciną z oknem powiekowym we wsch. połaci.

    
SGKP, t. XI, s. 398; Cerstan, s.345-346; Stankiewicz, s. 540, Lipińska, t.III, poz.72.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl