ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
NIDOWO
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Nowy Staw, pow. malborski, woj. pomorskie

Do 1945 roku Niedau (Gotha, Endersch, Schrötter)

Wieś lokowana w 1356 r. W 1776 r. wymienione nazwiska mennonitów Dick, Claassen, Wall. W 1820 r. liczyła 169 mieszkańców, w tym 24 mennonitów.

Układ przestrzenny wsi - ulicowo - placowa w osi wsch. - zach.; z 3 dużymi gospodarstwami po płn. stronie wsi i 3 po płd.

Krajobraz kulturowy wsi zachowany częściowo, czytelny układ przestrzenny, siedliska, układ drożny, zabudowa w częściowo wymieniona z zachowaniem historycznej lokalizacji, znaczny ubytek historycznej zabudowy gospodarczej; zachowana historyczna zieleń przydrożna - lipowa aleja i przydomowe pojedyncze nasadzenia oraz rozłóg pól,

Nr 1 - zagroda holenderska w typie wzdłużnym usytuowana na kolonii we wsch. części wsi, ok. 100 m od drogi, kalenicowo złożona z drewnianego domu oraz współczesnych murowanych budynków obory i stodoły. Budynek mieszkalny z 1 ćw. XIX w. drewniany, zrębowy, z oszalowanym pionowo szczytem, z gankiem przed wejściem na długiej ścianie, częściowo przebudowany; w płd. wsch. częci podwórza zachowany ryglowy, oszalowany pionowo spichlerz nad dwuwjazdową wozownią.
Nr 15 - budynek mieszkalny z danej zagrody holenderskiej usytuowany w zach. części wsi, szczytowo, wzniesiony w pocz. XIX w. drewniany, zrębowy z oszalowanym pionowo szczytem, o długiej 7 osiowej ścianie, z wtórnym gankiem przed wejściem na 2-4 osi od płd.
Nr 6 - budynek mieszkalny z danej zagrody holenderskiej usytuowany po płd. stronie drogi, kalenicowo; drewniany, zrębowy z oszalowanym pionowo szczytem, o długiej 7 osiowej ścianie kalenicowej i 3 osiowej szczytowej, obora i stodołą rozebrane, po pd. stronie podwórza zachowany ryglowy spichlerz.
Nr 10 - budynek mieszkalny, wolnostojący usytuowany we wsch. stronie wsi, po płn. stronie drogi, kalenicowo; dawny dom podcieniowy wzniesiony zapewne w 4 ćw, XVIII w, przebudowany w 3-4 ćw. XIX w. drewniany, zrębowy z ryglową facjatką i szczytami, cały oszalowany wtórnie pionowo z listwowaniem, parterowy z wysoką ścianką kolankową, 7 - osiowy, z 4 osiową ścianą szczytową, podcień ulokowany niegdyś na osiach środkowych zredukowany do szerokiej facjaty; zachowany dekoracyjny profil gzymsu i wycięte deski wiatrowe.

    
Lipińska, t. III, poz. 197; AG, BF


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl