ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
LESZKOWY
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie

Do 1945 roku, Letzkau TK (Endersch, Schrötter) Lebkow (Gotha)

Wieś lokalizowana przez krzyżaków na prawie chełmińskim w 1384r. w 1552 przywilej lokacyjny potwierdził król Zygmunt August, kilkakrotnie całkowicie zniszczona - w 1458 przez krzyżaków, w 1626 przez Szwedów. W 1820 r. pośród 350 mieszkańców żyło tu 9 mennonitów. w 2 poł. XIXw. areał wsi liczył 4403 mórg, mieszkało 197 katolików, 339 ewangelików i 2 mennonitów, stało 37 domów

Układ przestrzenny wsi -ulicowo - placowa w osi równoleżnikowej.

Krajobraz kulturowy w dobrym stanie, czytelny układ przestrzenny z odbudowanym kościołem filialnym p.w. Św. Brata Alberta na prostokątnej parceli dawnego cmentarza; tradycyjną lokalizacją domów mieszkalnych, w 1986 r. na 14 historycznych siedliskach zachowana dawna zabudowa; większość dawnej zabudowy ok. 5 budynków murowanych i 2 drewniane z 2-3 ćw. XIXw., zachowana także jedna zagroda w typie wzdłużnym o wymienionych budynkach; widoczne nasilenie współczesnej zabudowy; zachowana fragmentarycznie dębowa aleja z Kiezmrka, w obrębie wsi aleja kasztanowo - lipowa.

Nr 54 - dawna gospoda usytuowana na wale Wisły, kalenicowo do drogi na wale; budynek wzniesiony ok. poł. XIXw., parterowy z niską ścianką kolankową, i facjat w płd. połaci dachu; drewniany, zrębowy, omurowany, szczyty, ścianka kolankowa, facjata oszalowane pionowo, o 6 - osiowej elewacji wsch. z wejściem na osi płn., elewacja szczytowa 3 - osiowa, szczyt trójosiowy, okno pośrodku ujęte małymi, kwadratowymi okienkami; wnętrze przebudowane.
Nr 21 (24) - dom usytuowany w zach. części wsi, po płd. stronie drogi, kalenicowo wzniesiony w 1849 r. na. drewniany, omurowany, z ryglową facjatką w połaci płn., z oszalowanymi szczytami i drewnianym gankiem przed wejściem, plan dwutraktowy, z wielką izbą w narożniku płn. - wsch., czarną kuchnią pośrodku, sienią zbliżoną do litery Z, elewacja płn. 7 - osiowa, z wejściem pośrodku i gankiem na 3 środkowych osiach, ryglowa facjata 2 osiowa, z półkolistym świetlikiem w szczycie; elewacja wsch. 2 osiowa, szczyt 4 osiowy, para okien ujęta małymi, ćwierćkolistymi świetlikami

    
SGKP, t.V, s. 175; KZSwP, s. 24, Lipińska,t.3- 8; AG .


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl