ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
KRASNOŁĘKA
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie

Do 1945 roku Schőnwiese (Schrötter, Endersch), Schőnewise(Gotha).

Wieś założona w 1340 r. przez wielkiego mistrza Dietricha von Altenburg na prawie chełmińskim na 31 włókach. połozona na ważnym trakcie z Elbląga do Malborka, po wybudowaniu nowej szosy na pocz. XIXw. zaczęła tracić znaczenie.

Układ przestrzenny wsi -łąńcuchówka przywałowa po wsch. stronie Starego Nogatu; zabudowę tworzyły w części przywałowej dwa duże gospodarstwa oraz dwa inne, po płn. stronie drogi do Elbląga

Historyczny krajobraz zanikający, zachowany rozłóg pól i układ przestrzenny, ale nastąpiła niemal całkowita wymiana zabudowań, nie zachował się podcieniowy dom Regehra z ok. 1790 r. ani zagroda w typie holenderskim, na kolonii wsch. dotrwał większy murowany dom z niewielkim parkiem

brak obiektów jednoznacznie związanych z osadnictwem holenderskim.

    
Schmid, s.291 - 292, Lipińska, t. III, poz. 223.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl