ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
KĘPINY WIELKIE
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Elbląg, pow. elbląski, woj. warmińsko - mazurskie

Do 1945 roku Zeyernirderkampen TK (, Schrőtter),

Wieś założona w w 1787 r.; w 1820 r. pomiędzy 172 mieszkańcami żyło 15 mennonitów;W 1919 r.wieś obejmowała 512 ha gruntu i liczyła 436 mieszkańców.

Układ przestrzenny wsi rzędówka przywałowa po wsch. stronie Nogatu.

Krajobraz kulturowy zanikający, czytelny układ przestrzenny z widocznymi siedliskami , terpami, rozłogiem pól, zanikająca historyczna zabudowa. W l. 80 - tych zidentyfikowano ok. 14-16 historycznych zabudowań, obecnie ok. 8 zagród holenderskich w typie wzdłużnym, dwie w typie kątowym, o częściowo wymienionych budynkach; zachowanych 5 drewnianych domów w zagrodach z 3-4 ćw. XIXw., kilka budynków murowanych, z pocz. XXw..

Nr 7 - dom z zagrody holenderskiej wzniesiony na pocz. XXw., murowany, ceglany ( część gospodarcza rozebrana) usytuowanyna kolonii, po płn. stronie drogi do Nowakowa,. na ceglanych fundamentach, o stolcowo - płatwiowej więźbie dachowej, częściowo przykryty holenderką, częściowo blachą; ściany ceglane, o starannym wątku , otynkowane naroża, gzymsy oraz obramienia okien i drzwi; elewacja szczytowa 2 - osiowa; szczyt dwupoziomowy, w dolnej części wyższe okno ujmuje dwie blendy; elewacja zach. 34 - osiowa, z wejściem na osi płn.
Nr 5 - zagroda holenderska w typie wzdłużnym usytuowany, po płn. stronie drogi do Nowakowa, kalenicowo, z domem od zach., o budynkach gospodarczych wyższych, postawionych w l. 30 - tych XXw.; całość pokryta eternitem; budynek mieszkalny wzniesiony ok. poł. XIXw. na ceglanych fundamentach, drewniany, zrębowy, oszalowany pionowo, przebudowany; elewacja szczytowa 1 - osiowa; szczyt dwupoziomowy, w dolnej części 2 okna, powyżej jendo; elewacja płd. 3 - osiowa, z wejściem przesłoniętym gankiem na osi wsch.
b.n. - zagroda holenderska w typie kątowym usytuowany, przy wale Nogaty, po płnstronie, z domem szczytowo do drogi biegnącej przez wał, zabudowania zachowując swój historyczny układ zostały całkowicie przebudowane, zastąpiono stare ściany nowym materiałem, budynek mieszkalny wzniesiony ok. poł. XIXw. został tak silnie przebudowany, iż mimo zachowania pierwotnej bryły, stwarza wrażenie obiektu współczesnego.
b.n. - zagroda holenderska w typie kątowym usytuowana w płn. części wsi, na terpie, szczytowo do wału rzeki Nogat; budynki gospodarcze wyższe; całość pokryta eternitem; budynek mieszkalny wzniesiony ok. poł. XIXw. na kamienno - ceglanych fundamentach, drewniany, zrębowy, oszalowany pionowo; elewacja szczytowa 3 - osiowa; szczyt o jednym oknie; elewacja płd. 6 - osiowa, z wejściem na 3 osi od wsch.; budynek obory w dolnej części murowany, otynkowany, wyżej słupowo - ryglowy, oszalowany pionowo.

    
Kerstan, s. 209 -211; Piątkowski, Lipińska, t. III, poz. 64; AG,


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl