ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
KĄCIK
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Nowy Staw, pow. malborski, woj. pomorskie

Do 1945 roku Neuteicher Hinterfeld -TK (Schrötter)

Wieś założona po 1772 r., w 1776 wzmiankowane nazwiska mennonitów - Claasen, Penner, Peters, Wieb, Willms, Woelcke. W 1820 r. wieś liczyła 101 mieszkańców w tym 16 mennonitów.

Układ przestrzenny wsi - rzędówka na terpach.

Krajobraz kulturowy zachowany dobrze, czytelny układ przestrzenny, zachowanych ok. 9 zagród w typie holenderskim, w tym ok. 6 domów drewnianych; większość przebudowanych lub wymienionych; zachowana częściowo lipowa aleja, czytelny dawny rozłóg pól i układ rowów melioracyjnych.

Nr 23 - zagroda holenderska w typie wzdłużnym złozona z domu, murowanej obory i stodoły, usytuowany w płd. części wsi, po, po wsch. stronie drogi, kalenicowo, dom wybudowany ok. poł. XIX w., drewniany, zrębowy o węgłach na rybi ogon, na ceglanej podmurówce, z oszalowaną pionowo ścianką kolankową i szczytem; więźba dachowa stolcowo - płatwiowa z zastrzałem, dach kryty dachówką; elewacja płd. 2 - osiowa, szczyt 1 osiowy; elewacja płd. 3 - osiowa, z wejściem na 2 osi od płn.
Nr 17 - budynek mieszkalny z zagrody holenderskiej (obora oddzielona wysoką ścianą ogniową i stodołą niezachowanie) usytuowany w środkowej części wsi, po wsch. stronie drogi kalenicowo, wybudowany w 1880r., na ceglanych fundamentach, drewniany, zrębowy otynkowany; dach kryty holenderką; elewacja płd. 2 - osiowa, szczyt dwupoziomowy, na dole 3 osiowy, okno ujęte zamkniętymi trójkątnie świetlikami, wyżej duże okno; elewacja zach. 5 osiowa z wejściem na 2 osi od płn.
Nr 2 - zagroda holenderska w typie wzdłużnym złożona z domu, odzielonej ścianą ogniową nieco wyższej, 1,5 kondygnacjowej obory i drewnianej stodoły, usytuowany na kolonii na płd. wsch. od wsi, po płn. stronie drogi, kalenicowo, dom wybudowany w 4 ćw. XIX w., drewniany, zrębowy otynkowany, na kamienno - ceglanej podmurówce, z oszalowanym pionowo szczytem; dach kryty eternitem; elewacja wsch. 3 - osiowa, szczyt 3 osiowy, okno ujęta ćwierćkolistymi świetlikami; elewacja płd. 5 - osiowa, z wejściem na 2 osi od zach. przesłoniętym współczesnym, murowanym gankiem.
Budynek szkoły (mennonickiej?) wzniesiony na przełomie XIX i XXw., ceglana, na ceglanych fundamentach, parterowy z niską ścianką kolankową, o naczółkowym dachu krytym holenderką; elewacja kalenicow 6 osiowa, elewacja zach. na parterze 3 - osiowa, w szczycie w dolnej części 4 - osiowa, wyżej niskie okno termalne, budynek o bogatym ceglanym detalu architektonicznym, z gzymsami kostkowymi, obramieniami okien i drzwi i motywem ośmioramiennych gwiazd.

    
Kerstan, s. 199 - 209; ML, t. I, s. 548 - 550; Piątkowski, Lipińska, t. III, poz. 60; AG , BF


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl