ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
KAŁDOWO, OBECNIE CZĘŚĆ M. MALBORKA
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Malbork, pow. malborski, woj. pomorskie

Do 1945 roku, Kalthof TK (Schrőtter), Kaltenhoff (Endersch), Kaldowe Vogelsang

Kałdowo, obecnie część Malborka położona po zach. stronie Nogatu utworzona została z dwóch wsi w płd. części Vogelsang oraz płn. Kalthof. W k. XVIII w. w Vogelsang stało 19 domów, w Kalthofie 17. Istniał podział na Kałdowo wieś i miasto. W 1776 r. z Kalthofu wymieniono 18 nazwisk mennonitów - Konrad, Dickgres, ENs, Epp, Fast, Claasen, Cornelius, Loewen, Penner, Reimer, Sudermann, Toews, Wiebe, Wiens. W 1820 r. pośród 215 mieszkańców Kaldhofu 29 było mennonitami, w obrębie miasta 224 mieszkańców mennonitów było 34, we wsi Vogelsang liczącej 89 mieszkańców mennonitów żyło 9. W 2 poł. XIXw. mieszkało 422 katolików i ewangelików, oraz 25 mennonitów, stało 35 domów.

Wieś - obecnie dzielnica Malborka położona na zach. brzegu Nogatu złożona z historycznych dwóch części, odmiennych przestrzenie, w części płd. ulicówka przywałowa, w części płn. wielodrożna

Krajobraz kulturowy wsi przez wieki ulegał zmianie, ostatecznie przebudowany został z chwilą przerzucenia mostu kolejowego i kolejki wąskotorowej. Wówczas miejscowość zaczęła tracić swój rolniczy charakter. Część zabudowy przy wale do pocz. XXw. nadal związana była z produkcją rolną, dopiero parcelacja pól na nowe osiedle mieszkaniowe odcięła ich od zaplecza redukując otoczenie do przydomowych ogrodów; część płn. ulegała szybszej urbanizacji, tutaj zresztą do czasu budowy stałego mostu drogowego istniała tradycyjna przeprawa przez Nogat i most pontonowy. Tutaj tradycyjnie funkcjonowały gospody. W k. XIX w. powstały też nowe zakłady przemysłowe. Pośród zabudowy przedmiejskiej ulicy Głównej z k. XIXw. zachowało się kilka budynków starszych, związanych z ówczesny rolniczym charakterem miejscowości; zachowały się fragmenty brukowanej drogi wzdłuż wału Nogatu - ulica Wałowa i 5 budynków drewnianych z k. XIX i pocz. XXw.

Nr 29 - dom wolnostojący, usytuowany po płn. stronie ulicy, kalenicowo, wzniesiony w 4 ćw. XIXw. drewniany, zrębowy o przesłoniętych węgłach, z oszalowanymi pionowo szczytami ścianką kolankową i facjatką, z wysokim, ceramicznym dachem, o 5 - osiowej elewacji frontowej z wejściem pośrodku poprzedzonym gankiem.

Nr 4 - dom wolnostojący, usytuowany po płd. stronie ulicy Głównej, kalenicowo, wzniesiony w 4 ćw. XIXw. drewniany, z wysoką facjatką nad zabudowanym wtórnie podcieniem, zrębowy o przesłoniętych węgłach, z oszalowanymi pionowo szczytami ścianką kolankową i facjatką, o niskim dachu krytym papa, o 9 - osiowej elewacji frontowej z 3 osiowym, piętrowym ryzalitem dawnego podcienia, z wejściem pośrodku.

Nr 14 - dom wolnostojący, usytuowany po płn. stronie ulicy Głównej, kalenicowo, wzniesiony w 4 ćw. XIXw. drewniany z "erklem", zrębowy o przesłoniętych węgłach, z oszalowanymi pionowo szczytami ścianką kolankową i facjatką, z obniżonym dachem, o 5 - osiowej elewacji frontowej z wejściem pośrodku.

Nr 1 - dom zblokowany obecnie z budynkiem współczesnym, usytuowany po wsch. stronie ulicy Głównej, kalenicowo, wzniesiony w 4 ćw. XVIIIw. murowany (omurowany) otynkowany, z oszalowanymi pionowo szczytami ścianką kolankową i facjatką, z wysokim, ceramicznym dachem, o 5 - osiowej elewacji frontowej z wejściem pośrodku.

    
SGKP, t.III, s. 717;; Lipińska, t. III, poz. 108; AG; BF


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl