ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
KACZYNOS
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie

Do 1945 roku Katzenase (Gotha, Endersch), Katznase (Schrőtter).

Wieś założona w 1367 zapewne na staropruskim osadnictwie przez wielkiego mistrza Winrich von Kniprode.W 1776 r. wzmiankowane dwa nazwiska Dick i Niefeld. W 1820 wieś liczyła 276 mieszkańców w tym 4 mennonitów. W 2 poł. XIXw. pola wsi liczyły 123 włóki, mieszkało 203 osoby, stało 33 domy.

Układ przestrzenny wsi - dawny majątek z dworem i parkiem w zach. części, oraz cmentarzem i kościołem we wsch. częściowo ulicówka; na planie z 1667 r. widnieją po płn. stronie ulicy 5 dużych gospodarstw gburskich z domami podcieniowym, po płd. jedno.

Krajobraz kulturowy wsi silnie zniekształcony. Dawne zabudowania folwarczne zniekształcone przez inwestycje PGR, obecnie w stanie całkowitej ruiny, pozostał jedynie murowany spichlerz. Zachowany jest dwór Eberharda Zimmermanna z resztką parku, oraz teren dawnego przykościelnego cmentarza. Ryglowy kościół ewangelicki z 1705 - 1706 r. został przeniesiony do Elbląga. Dom podcieniowy rozebrany.

Dom podcieniowy wybudowany w 2 ćw. XIXw. usytuowany w środkowej części wsi, po zach. stronie drogi, kalenicowo, na kamiennej podmurówce, drewniany, otynkowany, z ryglowymi szczytami i wystawką wspartą na 4 słupach, z zamurowanym podcieniem i oszalowaną ścianką czołową, o naczółkowym, ceramicznym dachu, elewacje szczytowe 2 -osiowe, elewacja frontowa 7 - osiowa, z podcieniem na 3 środkowych osiach; Budynek nie istnieje.

    
SGKP, t.III, s. 658; Kloeppel, s. 151, Schmid, s. 69 - 78, AG.IV, BF, Lipińska, t. III, poz. 220.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl