ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
CEDRY WIELKIE
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie

Do 1945 roku, Gross Zünder (Schrötter) Gr. Zinder (Endersch), Gros Sinder (Gotha)

Wieś lokowana na prawie chełmińskim przez Winricha von Kniprode 1350r. (nadanie praw istniejącej wcześniej osadzie), w krzyżackiej komturii gdańskiej, od 1454 r. do 1793 i w l. 1807 - 1814w obrębie posiadłości ziemskich miasta Gdańska w l., w l. 1793- 1807 i 1814 - 1919 skarbu pruskiego.W 1552 r. ponowna lokacja związana z osadnictwem "holenderskim". W 1820 roku odnotowany 1 mennonita pośród 632 mieszkańców.

Układ przestrzenny wsi - ulicowo - placowa.

Krajobraz kulturowy w znacznej części zachowany, czytelny układ przestrzenny wsi z odbudowanym kościołem gotyckim w centrum oraz ok. 12 murowanymi domami mieszkalnymi z 3 i 4 ćw. XIXw., w tym charakterystyczne budynki z żółtej licówki - nr 33 i 41 oraz dom z ryglową facjatą w naczółkowym dachu nr 52. Intensywna współczesna zabudowa. W Katalogu Zabytków wymienione są drewniane domy z 1 poł. XIXw, nr 68, 70, 76 jeszcze przed 1986 r. w złym stanie.

Nie natrafiono na obiekty bezpośrednio związane z osadnictwem holenderskimi.

    
KZSwP s.3-5, AG IV, Lipińska,t.3- poz. 3.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl